Cafe/Restaurant

Eyva Restaurant , Goodmayes , London